kazusi logo

Начало Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг /MT&M-София/
Казуси за Колеж по Мениджмънт Търговия и Маркетинг - MT&M София ПДФ Печат Е-мейл

Предлагаме казуси за Колеж по Мениджмънт Търговия и Маркетинг - MT&M София по следните предмети:

Висша математика
Микроикономика
Счетоводство
Компютърни Системи за Бизнеса
Основи на Предприемачеството
Основи на Маркетинга
Статистика
Макроикономика
Стратегически маркетинг
Предприемачество и бизнес идея
Финанси
Основи на управлението
Речеви умения
Основи на правото
Международен маркетинг
Банково дело
Бизнес проект
Международен бизнес
Управление на продажбите
Маркетингови проучвания
Техника на външнотърговската дейност
Търговско право и търговски сделки
Потребителско поведение
Ефективност на позиционирането
Брандмениджмънт
Медиазнание
Икономика на медиите
Медия планиране
Разпространителски маркетинг
On-line стратегии на традиционните меди
Борсова търговия и борсови сделки
Борсови пазари и борси
Устройство, правила и процедури на спот борсовия пазар
Основни характеристики на тържищната търговия
Стратегии на бизнеса
Маркетинг на потребителските стоки
Мърчандайзингова политика на фирмата
Маркетинг на услугите
Проектни дейности и проектни ресурси
Управление на събития
Европейска интеграция и европейски проекти
Комуникация и презентация на проекти
Промените във външнотърговския режим на България в условията на присъединяване към Европейския съюз
Търговска политика на Европейския съюз
Методи за анализ и прогнозиране на конюнктурата на международните пазари
Практически аспекти на валутно-финансовите условия на външнотърговските операции
Фондови борси - основни видове финансови инструменти; технология на борсовите операции; специфични
срочни операции (фючърси и опции)
Митническо облагане – нормативна база, процедури, практическо приложение
Транспортни, спедиторски и застрахователни услуги във външната търговия
Стратегия за насърчаване на износа по модела на Международния търговски център - с акцент върху ролята и мястото на малките и средни предприятия
Основни принципи на търговската дейност чрез офшорни компании - главни офшорни дестинации; причини за съществуване и използване; особености на регистрация; механизми на работа; организация на паричните потоци
Проблеми на качеството и стандартизацията във външната търговия - изисквания на международните стандарти от фамилията ИСО 9000 и проблемите на създаване и внедряване на ефикасни системи за управление на качеството в българските организации и предприятия
Международен търговски арбитраж. Арбитражен съд при Българска търговско-промишлена палата
 
Joomla SEO by AceSEF
Банер
Банер
Банер
БанерИзграден с помощта на Joomla!. Designed by: web site hosting company create ftp account Valid XHTML and CSS.